Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Dag: kalenderdag;
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer

Retro Cycling Shirts
Ruysdaelstraat 33
1971 XE IJmuiden

E-mailadres: info@retrocyclingshirts.com

KvK-nummer: 59502282
BTW nummer: 8535.30.786.B.01

Vrij rondkijken en tot niets verplicht
U kunt op deze website vrij rondkijken zonder dat u tot enige aankoop verplicht bent. Ook het selecteren van een product en het plaatsen in de winkelwagen daarvan verplicht u tot niets. U kunt de inhoud van de winkelwagen steeds wijzigen.

Bestellen
Door te bestellen via deze website geeft u aan dat u akkoord bent met de voorwaarden die tijdens de bestelling onder uw aandacht worden gebracht.

Als u een bestelling wilt plaatsen, dan vragen wij u uw persoonsgegevens in te vullen. Op deze gegevens is het Privacy Statement van de website van toepassing. Na het invullen van uw gegevens krijgt u een overzicht van uw bestelling, de kosten van de bestelling, eventuele belasting en de verzendkosten te zien. U kunt uw bestelling hier nog eens controleren.

Bevestiging van uw bestelling
Zodra u op de knop “Plaats bestelling” klikt, bevestigt u uw bestelling. Daarna wordt een bevestiging van uw bestelling getoond, die u vervolgens kunt printen en opslaan. Betaling dient direct te gebeuren met iDeal, Bancontact, CreditCard of Paypal. U ontvangt een bevestiging per mail.

Overzicht van leveringen, levertijden, bestelvoorwaarden en retouren
Producten die u op deze website bestelt, worden op het afleveradres in Nederland of België dat u bij uw bestelling hebt opgegeven, afgeleverd. Er wordt niet afgeleverd op: Postbussen en/of antwoordnummers.

Prijzen, betaalwijzen en bezorgkosten
De prijzen op deze website zijn vermeld in euro’s inclusief btw . Leveringen van producten en diensten worden belast tegen 21% BTW. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief BTW. Betalingen geschieden te alle tijden via de door de website geboden betalingsopties.Verzendkosten binnen Nederland zijn bij de prijs inbegrepen.

Garantie
Op alle producten die Retro Cycling Shirts aanbiedt via deze website wordt door Retro Cycling Shirts garantie verleend. Op onze producten is een garantie van één jaar geldig, tenzij anders vermeld.

Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en deze tegen de verkeerde prijs of voorwaarden is besteld, kan Retro Cycling Shirts aangeven dat de juiste prijs wordt gehanteerd bij de bestelling in plaats van de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij anders aangegeven.

Levertijden
Retro Cycling Shirt levert haar producten binnen 4 dagen na het ontvangen van de betalingen.

Als het product tijdelijk niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Wij stellen u hiervan op de hoogte. Als u meer dan één product tegelijk bestelt, geldt de langste levertijd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door vertraging of het niet beschikbaar zijn van producten.

Retourneren
Voor geleverde kleding geldt een zichttermijn van veertien dagen na ontvangst. Binnen deze termijn kunt u de producten, zonder opgaaf van reden, terugzenden als deze onbeschadigd, compleet en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten met kopie van de factuur. Kijk voor verdere instructies voor retourneren op de pagina over retourneren.

Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.