Klachten

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Retro Cycling Shirts, u niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u over de afhandeling een klacht indienen. Enkele voorbeelden van klachten:

  • U bent ontevreden over een door uw aangeschaft artikel.
  • U vindt dat u onheus bejegend bent.
  • U vindt dat uw klacht niet goed behandeld is.
  • U bent het niet eens met onze eerdere beslissing en u heeft aanvullende argumenten.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht per e-mail insturen naar:
info@retrocyclingshirts.com
T.a.v.: Afdeling Klantenservice

U kunt uw klacht schriftelijk insturen naar:
Retro Cycling Shirts
T.a.v.: Afdeling Klantenservice
Ruysdaelstraat 33
1971 XE IJmuiden

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.
Wanneer wordt de klacht niet behandeld?
Uw klacht kan niet in behandeling worden genomen als:
• U geen NAW gegevens achterlaat.

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak?

  • Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 4 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. U ontvangt een mail of brief van het hoofd van de afdeling Klantenservice.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.